fbpx

Forskning om salt og påvirkning på biler

Tectyl verksted

Prøver fra hele landet

I Norge har vi forskningsenter i Trondheim, Ålesund, Bergen og på Trollåsen. Fra disse verkstedene henter vi jevnlig ut skrapeprøver som vi analyserer for å finne saltinnhold. Vi vil finne ut om dette gir et gjennomsnittlig bilde for hele landet, eller om det er større geografiske avvik. Derfor søkte vi tidligere i vinter etter personer over hele landet som kunne hjelpe oss med å ta skrapeprøver. Vi fikk over 200 svar og jobber nå med å plassere de geografisk, for å finne ut hvor vi trenger prøver fra. Takk til alle som har tatt kontakt.

Tectyl verksted

Vinteren 2017-2018

Gjennom hele sist vinter og vår utførte vi tester av saltinnholdet på bilene i ulike deler av Norge. Det er spennende å få resultatene fra laboratoriet. Testene er utført fra tilfeldige skrapeprøver på vilkårlige biler ukentlig. Vi er godt igang med tester for denne vinteren. Slutten av 2017 viser variasjoner på over 300% fra bil til bil, målt på samme dag og i samme området. Resten av denne vinteren kommer vi til å prøve å finne ut hva disse variasjonene skyldes. I forhold til fjordårets målinger kan det se ut til at saltinnholdet bygger seg opp  gjennom vinteren. Tidlig i sesongen er det mindre salt som har festet seg en lenger ut på vinteren. Høyeste måling av saltinnhold fra slutten av 2017 er 5,7%. Dette ble målt på en bil i Ørskog på Sunnmøre.
I starten av 2018 regner vi med at det mer salt på bilene en det var tidlig i vinter. Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Vinteren 2016-2017

Målingene viser saltinnhold på opptil 4,2 % i sand og skitt under bilene. Gjennomsnittet ligger på i underkant av 2 %.
Om vi tenker på sjøvann, så har den et innhold av salt på ca. 3,5 %. Det er skremmende at bilene får så mye salt på understellet i løpet av vinteren. Det ble også fortatt målinger i Juli måned for å avdekke om saltet hadde blitt naturlig vasket bort. Her fant vi ingen store innhold av salt så langt ut på sommeren. Vi fortsetter å teste vinteren 2017-2018 også. Nå blir prøvene utvidet til å omfatte hele landet. Vi vet ikke om variasjonene er store, selv om vi misstenker det.

Tectyl Norge

Postboks 181
2021 Skedsmokorset

KONTAKT

LENKER

Innlogging for verksted

Nettstedet er produsert av www.fremmet.no