Forskning om salt og påvirkning på biler

Tectyl verksted

Prøver fra hele landet

I Norge har vi forskningsenter i Trondheim, Ålesund, Bergen og på Trollåsen. Fra disse verkstedene henter vi jevnlig ut skrapeprøver som vi analyserer for å finne saltinnhold. Vi vil finne ut om dette gir et gjennomsnittlig bilde for hele landet, eller om det er større geografiske avvik. Derfor søkte vi tidligere i vinter etter personer over hele landet som kunne hjelpe oss med å ta skrapeprøver. Vi fikk over 200 svar og jobber nå med å plassere de geografisk, for å finne ut hvor vi trenger prøver fra. Takk til alle som har tatt kontakt.

Tectyl verksted

Vinteren 2017-2018

Gjennom hele sist vinter og vår utførte vi tester av saltinnholdet på bilene i ulike deler av Norge. Det er spennende å få resultatene fra laboratoriet. Testene er utført fra tilfeldige skrapeprøver på vilkårlige biler ukentlig. Vi er godt igang med tester for denne vinteren. Slutten av 2017 viser variasjoner på over 300% fra bil til bil, målt på samme dag og i samme området. Resten av denne vinteren kommer vi til å prøve å finne ut hva disse variasjonene skyldes. I forhold til fjordårets målinger kan det se ut til at saltinnholdet bygger seg opp  gjennom vinteren. Tidlig i sesongen er det mindre salt som har festet seg en lenger ut på vinteren. Høyeste måling av saltinnhold fra slutten av 2017 er 5,7%. Dette ble målt på en bil i Ørskog på Sunnmøre.
I starten av 2018 regner vi med at det mer salt på bilene en det var tidlig i vinter. Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Vinteren 2016-2017

Målingene viser saltinnhold på opptil 4,2 % i sand og skitt under bilene. Gjennomsnittet ligger på i underkant av 2 %.
Om vi tenker på sjøvann, så har den et innhold av salt på ca. 3,5 %. Det er skremmende at bilene får så mye salt på understellet i løpet av vinteren. Det ble også fortatt målinger i Juli måned for å avdekke om saltet hadde blitt naturlig vasket bort. Her fant vi ingen store innhold av salt så langt ut på sommeren. Vi fortsetter å teste vinteren 2017-2018 også. Nå blir prøvene utvidet til å omfatte hele landet. Vi vet ikke om variasjonene er store, selv om vi misstenker det.

Tectyl Norge

Postboks 181
2021 Skedsmokorset

KONTAKT

Tlf: 64 83 52 00
post@tectyl.no