Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ruster El-biler?

– Ja, de er utsatt for rust på samme måte som andre biler.

Varer ikke en Tectyl behandling i mer enn tre år?

– Jo, deler av behandlingen kan vare mye lenger, men for å forsikre deg om at det ikke kommer rust er det viktig med rebehandling.

Må bilen vaskes med vann?

– Ja, vi mener det er en forutsetning for å få en god understellsbehandling at bilen vaskes. Den vaskes med høytrykk og varmt vann så all skitt og salt fjernes.  Bilen må også tørkes etter at den er vasket. Ikke bare skal understellet tørkes, men hulrom må også tørkes opp for å få en optimal behandling  Dette er tidkrevende. Derfor krever det at vi har bilen din i flere dager. Husk at det er for å sikre et godt resultat, og at jobben er omfattende.

Er ikke Tectyl gammeldags?

– Nei, våre produkter er hele tiden under utvikling. Norge er et av de landene som det samles inn materiale fra for å utvikle produktene videre. Om vi behandlet bilen din for tre år siden så kan produktet ha blitt forbedret siden sist.

 
Laboratoriet i Nederland 1
Jeg har hørt at Tectyl sprekker?

– Nei, Tectyl sprekker eller løsner ikke. Men tidligere når det var PVC belegg fra fabrikk på bilene, kunne denne sprekke eller løsne slik at det kom vann under belegget og det begynte å ruste. Nå er det slik at uansett hva folk ser under en bil, så sier de Tectyl.
Heldigvis er det mindre pvc på nyere biler, men det er fortsatt kitt i noen skjøter og falser. Mange bilprodusenter har nå gått over til bitumenprodukter på disse områdene i stede for PVC.

Fortrenger Tectyl vann?

– Ja, Tectyl produserer oljeprodukter som fortrenger vann, men selv disse produktene fungerer best på tørre flater. For at dette skal fungere må de være svært tynnflytende, og varigheten er kortere enn eksempelvis voksprodukter. De egner seg best til offshore bruk, der det ikke finnes muligheter for å tørke opp stålplatene. 

Ofte stilte spørsmål om understellsbehandling
Er ikke hele understellet på bilen av plast?

– Ja, det stemmer at det ofte er plast utenpå metallet under store deler av nyere biler, dette er fordi man i produksjonen ikke kan bruke PVC lenger. Før ble ofte PVC sprøytet direkte på grunnede metallplater. Siden dette skaper problemer med at det kan sprekke og ruste under, i tillegg til at det er en miljøutfordring når bilen blir resirkulert, er dette erstattet av mer miljøvennlige plast-typer som ikke kan sprøytes direkte på stålet.

Tectyl behandler dere bak plasten?

– Ja, det blir behandlet bak plastdeksler. Ønsker du opplysninger om hvordan vi håndterer dette på akkurat din bil, kan du kontakte ditt verksted.

Hva er galt med PVC på biler?

– PVC har blitt brukt pga. kvalitetene det har. Men det brytes seint ned av naturen og er et stort miljøproblem. Også ved resirkulering av bilen har dette vert en utfordring. På biler har PVC hatt mange positive egenskaper, og da spesielt for å dempe støy og vibrasjoner. Ulike varianter av mer miljøvennlige erstatninger har vert utprøvd i løpet av mange år, men det tørker ut og sprekker lettere. Det at det brukes mindre PVC gjør at man bør være tidligere ute med å Tectyl behandle bilen. 

Har dere støydemping?

– Ja de fleste verkstedene tilbyr behandling med egne støydempingprodukter. En vanlig Tectyl behandling vil også dempe støy. Ofte handler det om å dempe resonans i stålplatene bilen er laget av.

Har dere verksteder i hele Skandinavia?

– Ja, vi har en rekke verksteder i Sverige og Danmark

Hvorfor finnes det så mange forskjellige Tectyl produkter?

– Det finnes over 150 ulike produkter bare for det europeiske markedet. Dette fordi det er ulike hensyn å ta for ulike oppgaver. Mange av produktene er ikke egnet for bil, men kan være laget for eksempelvis fly. Det forskes hele tiden på å finne produkter som varer lenge, er miljøvennlige og har en god rusthindrene effekt.

Hvorfor skriver dere ikke Tectylbehandling i ett ord?

– I logotekst tillater ikke de fleste varemerker å sette logonavn sammen med andre ord. Derfor skriver vi Tectyl behandling eller Tectyl produkter.

Har dere egne saltkammer?

– Ja, alle våre produkter blir jevnlig testet over en lengre periode i saltkammer for å sikre en antirustbehandling av optimal kvalitet. 

Tectyl laboratorie